เที่ยวแบบไม่กักตัว

ข่าวสารการท่องเที่ยว

“ไต้หวัน” เตรียมพร้อมเปิดประเทศ ท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัว เร็วสุดวันที่ 13 ตุลาคม 2565 นี้

ไต้หวัน เล็งเปิดประเทศ ผ่อนคลายมาตรการกักตัว เรียกได้ว่ากำลังเป็นข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เร็วสุดอาจเป็นวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป หากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่เพิ่มขึ้น ใครกำลังรอเที่ยวไต้หวัน วางแพลนรอกันได้เลย หลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าจะไม่ระบาดรุนแรงอีก ไต้หวันจึงวางแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวเป็นทั้งหมด 2 เฟส เฟสแรก คือจะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่เคยทำข้อตกลงฟรีวีซ่าให้กลับมาท่องเที่ยวได้ตั้งแต่ 29 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ในจำนวน 60,000 คนต่อสัปดาห์ และจะยกเลิกการตรวจ PCR Test แต่จะเตรียมชุดตรวจ ATK 4 ชุดให้กับนักท่องเที่ยวแทน เฟสสอง วางแผนไว้ว่าจะเริ่มขึ้นในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 หากจำนวนผู้ติดเชื้อไม่เพิ่มขึ้น โดยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งฟรีวีซ่า และไม่ฟรีซ่าให้เข้ามาท่องเที่ยวได้ 150,000 คนต่อสัปดาห์ และให้เฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเองแบบ 0+7 วัน พร้อมกับชุดตรวจ ATK 4 ชุด นอกจากนี้ยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ไม่มีอาการใดๆ สามารถโดยสารขนส่งสาธารณะได้ อย่างไรก็ตาม […]

Read More