Day: August 1, 2022

สถานที่ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวจอร์เจีย Ushguli หมู่บ้านมรดกโลก บนจุดสูงสุดในยุโรป ทัศนียภาพราวกับภาพวาด

ท่องเที่ยวประเทศจอร์เจียที่ Ushguli เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จาก UNESCO ยังเป็นหนึ่งในชุมชนที่ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดในยุโรปอีกด้วย หากใครที่ได้มาเที่ยวประเทศจอร์เจีย บอกเลยว่าเป็นประเทศที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ โดยเฉพาะแถบ เทือกเขาคอเคซัส ที่มีทัศนียภาพอันงดงามราวกับภาพวาด สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี Ushguli ชุมชนเล็กๆ ที่มีประชากรเพียง 300 คน บนที่ราบเชิงเขา Shkhara ของ เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ภูมิภาค Svaneti ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ประเทศจอร์เจีย เป็นหมู่บ้านอบอวลไปด้วยสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่สะท้อนให้เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรม รายล้อมไปด้วยเนินเขาสลับซับซ้อน และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ Ushguli แบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 หมู่บ้านได้แก่ Zhibiani, Chvibiani, Chazhashi และ Murqmeli ประกอบไปด้วยบ้านเรือน โรงเรียน โบสถ์ ร้านอาหาร ร้านค้า และโรงแรม หมู่บ้านเหล่านี้มีความเก่าแก่เป็นอย่างมาก สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ ก่อนจะมีการซ่อมแซมและพัฒนาเรื่อยมาค่ะ ซึ่งอาคารแต่ละหลังนั้นจะสร้างด้วยอิฐ หิน และวัสดุที่หาได้จากพื้นเมือง อีกทั้งยังมีหอคอยแทบทุกหลัง เพราะในอดีตจะเอาไว้เพื่อสอดส่องเผื่อมีคนบุกรุกหมู่บ้าน ในช่วงฤดูหนาว จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวจัด และยาวนานถึง 6 เดือน รอบด้านจะปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวโพลน ไม่ว่าจะตามหลังคาบ้านหรือภูเขา ใครที่อยากมาเที่ยว Ushguli ในช่วงหน้าหนาว บอกเลยว่าจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบสะใจอย่างแน่นอน

Read More